Hakkımızda

EYFOR ve EYUDER Hakkında öğrenmek istediklerinizi görüş kısmından iletebilirsiniz...
7
May

Hakkımızda

Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (EYFOR) Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER) tarafından düzenlemektedir.

Bu yıl onuncusu düzenlenecek olan EYFOR-XI, 09- 12 Nisan 2020 tarihleri arasında Antalya Trans Atlantik Hotelde gerçekleştirilecektir.

Eğitim alanındaki nitelik geliştirme ve yenileşme çalışmalarında sürdürülebilirlik, katkı ve birikim sağlamayı amaçlayan 10. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (EYFOR-XI) kapsamında disiplinler arası bir yaklaşım ve anlayış içinde eğitim alanına ilişkin kuram, politika ve uygulamalar tartışılacak; bildirili oturum, panel, çalıştay ve konferans, söyleşi, atölye ve açık oturumlara yer verilecektir. EYFOR-XI’e yurt içi ve yurt dışından akademisyenlerin, il/ilçe milli eğitim yöneticilerinin, okul/kurum yöneticilerinin ve öğretmenlerin bildiri sunarak ya da dinleyici olarak katılım sağlamaları beklenmektedir. Forum dilleri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Arzu eden katılımcılar bildirilerini video konferans yoluyla sunma imkanına sahip olacaktır.

Leave a Reply

spotify free premium accounts fortnite accounts discord nitro generator spotify account generator spohesap spotify premium hesap minecraft premium accounts apex legends accounts