26
Oca

BİLDİRİ / POSTER FORMATI


Sözlü Sunumlar İçin

 • Sunumu yapılmayan çalışmalar  kongre kitapçığında yer almayacaktır
 •  Sözlü sunumlara 15 dakika süre verilecek, sunumları takiben her oturum sonunda tartışma olacaktır
 • Katılım Belgeleri Oturum Başkanları tarafından  oturum sonunda imzalanarak verilecektir.  Sunum yapılmayan çalışmalara Katılım Belgeleri verilmeyecektir. 
 • Sözlü sunumlar için bilgisayar ve projektör gibi yardımcı ekipmanlar sağlanacaktır.
 • Sözel  Bildiriler İngilizce veya Türkçe Sunulabilecektir

Poster Bildiri Formatı

 • Posterin boyutları:  70 (yatay) x 90 (düşey) cm ve posterler tek parça halinde olmalıdır.
 • Başlık ve yazar bilgileri: Posterlerde tüm yazılar, okunması kolay olan bir yazı stili kullanılarak verilmelidir. Posterin başlığı maksimum 70 punto ve koyu (bold) olarak yazılmalı ve başlığın iki satırı geçmemesine özen gösterilmelidir. Yazar isimleri 36-42 punto ve iletişim adresleri için 36 punto ve koyu,  italik yazılmalıdır.   Posteri sunacak yazarın adının altı çizilmiş olmalıdır.
 • Metinde bölüm başlıkları:  Metin yazı boyutundan daha büyük punto ve koyu olarak yazılmalıdır.
 • Metin yazımı için punto boyutu:  Okunması kolay büyüklükte punto boyutları seçilmelidir.
 • Kaynaklar: Posterlerde;  en sonda daha küçük karakterlerle (12-14 punto) kaynaklar da dizin halinde belirtilmelidir.
 • Poster hazırlamada, görselliği arttırıcı renkli şekil ve fotoğrafların  kullanılmasına ağırlık verilmelidir. Şekillerde karakterler ve yazılar kolaylıkla okunabilmeli, ve tüm şekillerde aynı karakterler tercih edilmelidir. Şekiller, uzaktan kolay görülebilecek boyutlarda verilmelidir.
 • Poster Bildiriler İngilizce veya Türkçe Sunulabilecektir
 • Sunumu yapılmayan çalışmalar  kongre kitapçığında yer almayacaktır

              ÖRNEK POSTER 


Poster Sunum Kuralları

 • Posterler, Sempozyum Düzenleme Kurulu tarafından belirlenecek numaralanmış panolara  asılacaktır.
 • Poster sahipleri, programda belirtilen süre ve saatlerde posterlerinin başında bulunacaklar ve çalışmaları konusunda bilgi vereceklerdir.
 • Katılım Belgeleri Posterler ilgili öğretim üyeleri tarafından incelenip değerlendirildikten sonra verilecektir. Sunum yapılmayan çalışmalara Katılım Belgeleri verilmeyecektir. 
 • Belirlenen sürenin sonunda posterler sahipleri tarafından kaldırılacaktır. Belirtilen tarihte geri alınmayan posterlerden Sempozyum Düzenleme Kurulu sorumlu olmayacaktır.
 • Sunumu yapılmayan çalışmalar  kongre kitapçığında yer almayacaktır

ETKİLEYİCİ BİR POSTER SUNUMU HAZIRLAMAK İÇİN BAKINIZ 

https://postersunum.wikispaces.com/file/view/poster_Rehberi.pdf

Leave a Reply

spotify free premium accounts fortnite accounts discord nitro generator spotify account generator spohesap spotify premium hesap minecraft premium accounts apex legends accounts