Dil Seçin
trentr

BİLDİRİ GÖNDER

POSTER SUNUM YAPACAKLAR İÇİN ŞABLON

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Sunumlarda kullanmak için gerekli EYFOR logoları : http://www.eyfor.org/logolar 

EYFOR Katılımcılarına Düzenleme Kurulumuzun Önerileridir

1- Bir katılımcının en fazla üç çalışma da  (çok yazarlı) adı bulunabilir fakat EN FAZLA İKİ (2) çalışma sunumu yapabilir. Üçüncü bildiri için kesinlikle aynı isim sunum yapamayacaktır.
2- Erken Kayıt sırasında sunum yapılacak iki gün tercihi alınacak olup program akışlına göre dikkate alınacaktır. Fakat Aynı yazara ait bildiriler aynı güne konulmayacaktır. Birden fazla bildiri gönderen yazarların bu kuralı dikkate alarak başvurmaları gerekmektedir.
3- Çalışmayı kaleme alan yazarın adının ilk sırada alması gerekmektedir.
4- Kongre programı yayınlandıktan sonra değişiklik yapılmayacağından katılımcıların taleplerini program yayınlanmadan bildirmeleri durumunda imkanlar ölçüsünde yardımcı olunacaktır.
5- Her katılımcı sisteme ayrı kayıt yaptırmak ve kayıt ücreti yatırmak zorundadır. Katılım belgesi sadece kongre katılımcılarına düzenlenecektir. Ücret yatırıp kayıt olsa bile katılım sağlamayan kişilere katılım belgesi verilmez.

EYFOR’un ve alanda düzenlenen çalışmaların niteliğinin artması için katılımcılarımızın desteklerini bekleriz…

                    Bildiri özetinizde lütfen kaynakça, şekil ve tablo kullanmayınız.