Category

Genel

Otel Ulaşım-Servis

Değerli EYFOR XI katılımcılarımız havaalanı – otel servis hizmetleri servis şirketi tarafından sağlanacak olup EYFOR organizasyonu ile direk bağlantısı bulunmamaktadır. Sizlere yardımcı olmak amacıyla koordine...
Read More

BİLDİRİ / POSTER FORMATI

Sözlü Sunumlar İçin Sunumu yapılmayan çalışmalar  kongre kitapçığında yer almayacaktır  Sözlü sunumlara 15 dakika süre verilecek, sunumları takiben her oturum sonunda tartışma olacaktır Katılım Belgeleri Oturum Başkanları tarafından  oturum...
Read More

EYFOR-XI ÇAĞRI

Değerli Bilim İnsanları; 09- 12 Nisan 2020 tarihleri arasında Antalya Trans Atlantik Hotelde ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU’nun onbirincisini gerçekleştireceğiz. Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği tarafından...
Read More
spotify free premium accounts fortnite accounts discord nitro generator spotify account generator spohesap spotify premium hesap minecraft premium accounts apex legends accounts