Dil Seçin
trentr

Hakkımızda

Anasayfa » Hakkımızda

Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği EYUDER her yıl Kasım ayında Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (EYFOR) düzenlemektedir. Bu yıl onuncusu düzenlenecek olan EYFOR-X 31 Ekim 2018 – 03 Kasım 2018  tarihinde Antalya Mirada Del MAR Hotelde gerçekleştirilecektir. Eğitim alanındaki nitelik geliştirme ve yenileşme çalışmalarında sürdürülebilirlik, katkı ve birikim sağlamayı amaçlayan 10. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (EYFOR-X) disiplinler arası bir yaklaşım ve anlayış içinde eğitim alanına ilişkin kuram, politika ve uygulamalar tartışılacak; bildirili oturum, panel, çalıştay ve konferanslara yer verilecektir. “Atatürk, Cumhuriyet ve Eğitim” ana teması altında tartışmaya açılacak konular ve EYFOR-X afişimiz yazımız ekinde mevcuttur. (http://www.eyfor.org)

Forumda bildirili oturumlar, çalıştaylar, paneller, söyleşiler ve açık oturumlar düzenlenecek olup EYFOR-X’a Yurt içi ve yurt dışından Akademisyenler, il/ilçe milli eğitim yöneticileri, okul/kurum yöneticileri ve öğretmenlerimiz bildirili ya da dinleyici olarak davetlidir.