Dil Seçin
trentr

Hakkımızda

Anasayfa » Hakkımızda

Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği EYUDER her yıl Kasım ayında Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (EYFOR) düzenlemektedir. Bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek olan EYFOR-9 Başbakanlık Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ve işbirliği ile 1-4 Kasım 2018 tarihinde Antalya Mirada Del MAR Hotelde gerçekleştirilecektir. Eğitim alanındaki nitelik geliştirme ve yenileşme çalışmalarında sürdürülebilirlik, katkı ve birikim sağlamayı amaçlayan 9. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (EYFOR-9) disiplinler arası bir yaklaşım ve anlayış içinde eğitim alanına ilişkin kuram, politika ve uygulamalar tartışılacak; bildirili oturum, panel, çalıştay ve konferanslara yer verilecektir. “Atatürk, Cumhuriyet ve Eğitim” ana teması altında tartışmaya açılacak konular ve EYFOR-9 afişimiz yazımız ekinde mevcuttur. (http://www.eyfor.org)

Forumda bildirili oturumlar, çalıştaylar, paneller, söyleşiler ve açık oturumlar düzenlenecek olup EYFOR-9’a Yurt içi ve yurt dışından Akademisyenler, il/ilçe milli eğitim yöneticileri, okul/kurum yöneticileri ve öğretmenlerimiz bildirili ya da dinleyici olarak davetlidir.