Dil Seçin
trentr

Konu Başlıkları

BILDIRI ALANLARI

Atatürk Dönemi Eğitim Politikaları

Atatürk ve Eğitim Temalı Çalışmalar

Maarif Kongreleri ve Eğitim Şuraları

Eğitim Programları ve Öğretim

Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi ve Uygulama

Eğitim Yönetimi ve Denetimi

Meslek Eğitimi ve İstihdam

Endüstri 4.0 ve Eğitime Yansımaları

Yükseköğretim Çalışmaları

Eğitimde İyi Örnekler ( Poster Sunumları)

Eğitimde Özgün Modeller (*)

Nitelikli bir Eğitim için Politika ve Stratejiler

Kaynaştırma Eğitimi –Birlikte Öğrenme

Türk Dünyası ve Eğitim

Eğitimde Teknoloji Kullanımı

Eğitimde Kodlama ve Robotik Uygulamalar

Teknoloji ve Tasarım Eğitimi

Okul Öncesi Eğitim ve Temel Eğitim

Özel Yetenekliler Eğitimi

Yaratıcı Drama Eğitimi

Yaşam Boyu Öğrenme

Eğitim Bilimlerinin konu alanını kapsayan farklı çalışmalar

ALANLARINDAN BİLDİRİLERİNİZİ BEKLİYORUZ