EYFOR-X PROGRAM

Caption Lines Here
How To Prepare
Getting Your Business Ready
Introduction
Openning Address
Marketing
Increase Brand Awareness
Production
Start Your Production Process

EYFOR X Düzenleme kurulu kararı gereği programda yer alan bildirilerde bir yazarın adı en fazla ÜÇ çalışmada yer alabilir. Kayıt sırasına göre üçüncü bildiriden sonraki çalışmalarda yer alan yazar isimleri kaldırılacaktır.