Prof. Dr. Yüksel KAVAK

TED Üniversitesi

Prof. Dr. Yüksel KAVAK

TED Üniversitesi
facebook-icon twitter-icon googleplus-icon linkedin-icon pinterest-icon
(312) 585 0014
yuksel.kavak@tedu.edu.tr

Biography

Eğitim yönetimi profesörü olan Dr. Kavak’ın, eğitim politikaları, temel eğitim, yükseköğretim, öğretmen eğitimi, Bologna Süreci, kalite güvencesi ve akreditasyon ve eğitim ekonomisi alanlarında çeşitli yayınları bulunmaktadır.

Başlıca çalışmaları arasında; Türkiye’de okul öncesi eğitim, ortaöğretim ve yükseköğretimle ilgili olarak 2010-2050 dönemindeki uzun vadeli eğilimlere ilişkin projeksiyonları içeren “2050’ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış” (TÜSİAD ve UNFPA, 2010), Türkiye’de öğretmen eğitimine ilişkin olarak 1982-2007 yılları arasındaki gelişmeleri analiz eden “Öğretmen yetiştirme ve eğitim fakülteleri” (A. Aydın ve S. Akbaba Altun ile birlikte, Yükseköğretim Kurulu, 2007) adlı yayınlar vurgulanabilir. MEB-İKOP kapsamında, 2023 yılına kadar öğretmen arz ve talep projeksiyonlarını içeren “MEB Öğretmen İstihdam Projeksiyonları, Stratejileri ve Sistemlerinin Geliştirilmesi Projesi”nde(2013) araştırmacı olarak bulunmuştur.

Üniversitedeki eğitim ve araştırma görevlerinin yanında, 1996-2005 yılları arasında, Milli Eğitim Bakanlığı’nın UNICEF, Dünya Bankası ve Avrupa Komisyonu ile işbirliği içinde yürüttüğü kız çocuklarının eğitiminin yaygınlaştırılmasıyla ilgili değişik eğitim projelerinde – kız çocuklarının okullaşması, Haydi Kızlar Okula, Çocuk Dostu Okul – danışmanlık hizmetlerinde bulunmuştur. Ayrıca, eğitim yöneticileri ve eğitim deneticilerine yönelik çeşitli mesleki eğitim etkinliklerinde görev almıştır.

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü eğitim yönetimi teftişi planlaması ve ekonomisi bilim dalından doktora derecesi almış (1986), 1991-2017 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Üniversitede çeşitli kademelerde yöneticilik görevleri üstlenmiş, 2012-2015 yılları arasında rektör yardımcılığı yapmıştır. Ayrıca, 2000-2002 yıllarında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi, 2007-2008 öğretim yılında ABD-Tennessee, Memphis Üniversitesi Eğitim Politikaları Araştırma Merkezi’nde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur.

TED (Türk Eğitim Derneği) Bilim Kurulu üyeliği (2003-2005), UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Eğitim İhtisas Komitesi üyeliği (2010-2014) ve Türkiye Voleybol Federasyonu Eğitim Kurulu  Koordinatörlüğü (2006-2007 ve 2011-2012) görevlerinde bulunmuştur.  Halen, EPDAD (Eğitim Fakülteleri Eğitim Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) Akreditasyon Kurulu üyesidir.

All sessions by Prof. Dr. Yüksel KAVAK

Gathering demand information

23 May 2016
10:30 - 12:00
Room Alexander X

What to do before start creating product

24 May 2016
10:30 - 12:00
Room B

Creating Productivity 2

24 May 2016
14:30 - 16:00
Room C

INTERMISSION & LUNCH BREAK

25 May 2016
12:00 - 13:-00
Room C