UZAKTAN SUNUM İMKANI

EYFOR XII katılımcıları webinar uygulamız üzerinden bildirilerini oturum başkanı ve dinleyiciler eşliğinde uzaktan sunumla gerçekleştirebilecekler.

You can present your papers ONLINE with the chairman and audience on our webinar application.