Dil Seçin
trentr

 

 

EYFOR-X’da bildiri metni hazırlayıp sunmak isteyen fakat gelemeyecek olan bilim insanları için uzaktan sunum imkanı (Örn. Skype, Hangout vb) sağlanacaktır. Bu türden sunumlar için, kongre katılım ücreti farklılık göstermektedir. Uzaktan sunum yapma imkanından yararlanmak isteyen bilim insanlarının, bildirilerini aynı sitem üzerinden yükleyip kayıt yaptırmaları, Sunum İçin Belirtilen Saatten 10 dk önce sunuma hazır olmaları yeterlidir.

 

 

 

 

.