Dil Seçin
trentr

EYFOR Uyarı

EYFOR Katılımcılarına Düzenleme Kurulumuzun Önerileridir

1- Bir katılımcının en fazla üç çalışma da  (çok yazarlı) adı bulunabilir fakat sadece bir çalışma sunumu yapabilir.

2- Tek yazarlı çalışmayla katılanlar sadece kendi sunumunu yapabilir ve çok yazarlı iki çalışmada daha adı bulunabilir.

3- Çalışmayı kaleme alan yazarın adının ilk sırada alması gerekmektedir.

4- Kongre programı yayınlandıktan sonra değişiklik yapılmayacağından katılımcıların taleplerini program yayınlanmadan bildirmeleri durumunda imkanlar ölçüsünde yardımcı olunacaktır.

5- Her katılımcı sisteme ayrı kayıt yaptırmak ve kayıt ücreti yatırmak zorundadır. Katılım belgesi sadece kongre katılımcılarına düzenlenecektir. Ücret yatırıp kayıt olsa bile katılım sağlamayan kişilere katılım belgesi verilmez.

EYFOR’un ve alanda düzenlenen çalışmaların niteliğinin artması için katılımcılarımızın desteklerini bekleriz…